Content 3/2011

Vol. 30, 2011, No. 3

This number contains 11 articles.

Malrey Lee, Nam-Deok Cho, Keun-Kwang Lee, Kyoung-Sook Ko
pp. 419–428
Sunho Lim, Soo-Hoan Chae
pp. 429–446
Changhoon Lee, Jongsung Kim, Jaechul Sung, Yang-Sun Lee, Chang Hoon Lee
pp. 447–466
Ji-Hoon Kim, Jin-Woo Song, Taek-Hun Kim, Sung-Bong Yang
pp. 467–489
Ming Zhong, Yaoxue Zhang, Laurence Tianruo Yang, Yuezhi Zhou, Pengwei Tian, Linkai Weng
pp. 491–511
Hangbae Chang, HyukjunKwon, Jonggu Kang, Yanghoon Kim
pp. 513–529
Maria Claudia Figueiredo Pereira Emer, Igor Fabiano Nazar, Silvia Regina Vergilio, Mario Jino
pp. 531–557
Ankur Gupta, Lalit K. Awasthi
pp. 559–594
Ali Amiri, Mahmood Fathy
pp. 595–619
Mohammadreza Jooyandeh, S. Mehdi Hashemi
pp. 621–637
SÅ‚awomir Milewski, Janusz Orkisz
pp. 639–653