Content

New articles – 5/2020

Thirumoorthy Karpagalingam, Muneeswaran Karuppaiah
pp. 881–906, doi: 10.31577/cai_2020_5_881
Milan Krendzelak, Frantisek Jakab
pp. 907–924, doi: 10.31577/cai_2020_5_907
Wenmei Yi, Zeqiong Lv, Hong Peng, Xiaoxiao Song, Jun Wang
pp. 925–951, doi: 10.31577/cai_2020_5_925
Morikazu Nakamura, Daiki Kinjo, Takeo Yoshida
pp. 952–972, doi: 10.31577/cai_2020_5_952
Yanhui Guo, Fuli Qu, Zhenmei Yu, Qian Yu
pp. 973–993, doi: 10.31577/cai_2020_5_973
Nosheen Qamar, Ali Afzal Malik
pp. 994–1021, doi: 10.31577/cai_2020_5_994
Nadia Chabbat, Djamel Eddine Saidouni, Radja Boukharrou, Salim Ghanemi
pp. 1022–1060, doi: 10.31577/cai_2020_5_1022
Jiang Chong
pp. 1061–1081, doi: 10.31577/cai_2020_5_1061
Mian Huang, Lizhi Wang, Zhaohui Zhang
pp. 1082–1098, doi: 10.31577/cai_2020_5_1082
Kamaraj Arunachalam, Marichamy Perumalsamy, Kaviyashri K. Ponnusamy
pp. 1099–1116, doi: 10.31577/cai_2020_5_1099

New articles – full versions – 6/2019

Full articles are available after 1 year.

Atul O. Thakare, Parag S. Deshpande
pp. 1237–1271, doi: 10.31577/cai_2019_6_1237
Sonal Kukreja, Geeta Kasana, Singara Singh Kasana
pp. 1272–1300, doi: 10.31577/cai_2019_6_1272
Xiuxiu Liao, Kejia Bai, Qian Zhang, Xiping Jia, Shaopeng Liu, Jin Zhan
pp. 1301–1319, doi: 10.31577/cai_2019_6_1301
José Agustín Tortolero Osuna, Alberto Jorge Rosales Silva
pp. 1320–1340, doi: 10.31577/cai_2019_6_1320
Alena Martonova, Jozef Marcin, Pavol Navrat, Jozef Tvarozek, Gabriela Grmanova
pp. 1341–1374, doi: 10.31577/cai_2019_6_1341
Jorão Gomes Jr., Laura Lima Dias, Eduardo Rocha Soares, Eduardo Barrere, Jairo Francisco de Souza
pp. 1375–1402, doi: 10.31577/cai_2019_6_1375
Xiao Zhang
pp. 1403–1417, doi: 10.31577/cai_2019_6_1403
Jana Lovíšková, Daniel Pernecký
pp. 1418–1443, doi: 10.31577/cai_2019_6_1418
Hojjat Emami
pp. 1444–1478, doi: 10.31577/cai_2019_6_1444