Content

New articles – 1/2021

Mohammad Sultan Mahmud, Joshua Zhexue Huang, Xianghua Fu, Rukhsana Ruby, Kaishun Wu
pp. 1–28, doi: 10.31577/cai_2021_1_1
Sanju Kumari, Neeraj Kumar, Prashant Singh Rana
pp. 29–56, doi: 10.31577/cai_2021_1_29
Boonthida Chiraratanasopha, Salin Boonbrahm, Thanaruk Theeramunkong
pp. 57–82, doi: 10.31577/cai_2021_1_57
Mateusz Jarosz, Piotr Nawrocki, Bartłomiej Śnieżyński, Bipin Indurkhya
pp. 83–103, doi: 10.31577/cai_2021_1_83
Mehran Mokhtari, Peyman Bayat, Homayun Motameni
pp. 104–144, doi: 10.31577/cai_2021_1_104
Renjing Liu, Xuming Yang, Xinyu Dong, Boyang Sun
pp. 145–168, doi: 10.31577/cai_2021_1_145
Piotr Nawrocki, Wojciech Kubaty
pp. 169–194, doi: 10.31577/cai_2021_1_169
Cong He, Zhijun Ding
pp. 195–215, doi: 10.31577/cai_2021_1_195
Franciny M. Barreto, Stéphane Julia
pp. 216–248, doi: 10.31577/cai_2021_1_216

New articles – full versions – 1-2/2020

Full articles are available after 1 year.

Maozhen Li, Zhijun Ding
pp. 1–4, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_1
Zhancui Li, Longri Wen, Jimin Liu, Quanqiu Jia, Chengri Che, Chengfeng Shi, Haiying Cai
pp. 5–27, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_5
Hua He, Yu Zhao, Shanchen Pang
pp. 28–50, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_28
Pengwei Wang, Caihui Zhao, Wenqiang Liu, Zhen Chen, Zhaohui Zhang
pp. 51–82, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_51
Shanchen Pang, Dekun Dong, Shuyu Wang
pp. 83–104, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_83
Bo Zhang, Ya Zhang, Yanhong Bai, Jie Lian, Meizi Li
pp. 105–140, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_105
Shanchen Pang, Shihang Yu, Guiling Li, Sibo Qiao, Min Wang
pp. 141–155, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_141
Deyu Yuan, Haichun Sun
pp. 156–173, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_156
Jiao Li, Ru Yang, Zhijun Ding, Meiqin Pan
pp. 174–192, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_174
Dongming Xiang, Guanjun Liu
pp. 193–212, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_193
Xiwen Feng, Dong Han, Yinhua Tian
pp. 213–245, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_213
Xuezhen Cheng, Changan Wang, Jiming Li, Xingzhen Bai
pp. 246–263, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_246
Yuanxiu Teng, Liang Qi, Yuyue Du
pp. 264–297, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_264
Shaowu Zhu, Haichun Sun, Yongcheng Duan, Xiang Dai, Sangeet Saha
pp. 298–317, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_298
Yaoli Wang, Xiaohui Liu, Maozhen Li, Wenxia Di, Lipo Wang
pp. 318–339, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_318
Wei Wang, Cunhua Wang, Zhaoba Wang, Xiaoqian Zhao
pp. 340–360, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_340