Content 6+/2012

Vol. 31, 2012, No. 6+

This number contains 12 articles.

Pavol Božek, Elena Pivarčiová
pp. 1369–1383
Zengtai Gong, Zhanhong Shi, Hongxia Yao
pp. 1385–1399
Yuchang Mo, Farong Zhong, Huawen Liu, Quansheng Yang, Gang Cui
pp. 1401–1416
Marcin Kurdziel, Krzysztof Boryczko, Witold Dzwinel
pp. 1417–1440
Juraj Bartok, František Babič, Peter Bednár, Jan Paralič, Jozef Kováč, Ivana Bartoková, Ladislav Hluchý, Martin Gera
pp. 1441–1464
Yongfeng Qi, Jiashu Zhang
pp. 1465–1479
Xinchang Zhang, Weidong Gu, Meihong Yang, Guanggang Geng, Wanming Luo
pp. 1481–1510
Ahmed M. Khedr
pp. 1511–1531
Apirak Hoonlor, Bolesław K. Szymanski, Mohammed J. Zaki, Vineet Chaoji
pp. 1533–1555
Xiaoyun Chen, Mengmeng Huo, Yangyang Liu
pp. 1557–1574
Djelloul Bouchiha, Mimoun Malki, Abdullah Alghamdi, Khalid Alnafjan
pp. 1575–1595
Kannimuthu Subramanian, Premalatha Kandhasamy, Shankar Subramanian
pp. 1597–1615