Content 5/2022

Vol. 41, 2022, No. 5

This number contains 10 articles.

Muhammad Adil, Said Nabi, Summair Raza
pp. 1157–1185, doi: 10.31577/cai_2022_5_1157
Martin Zbořil
pp. 1186–1206, doi: 10.31577/cai_2022_5_1186
Muruganandam Sumathi, Natarajan Vijayaraj, Soosaimarian Peter Raj Raja, Murugesan Rajkamal
pp. 1207–1239, doi: 10.31577/cai_2022_5_1207
Peng Su, Yuan Liu, Lingyun Zhao
pp. 1240–1259, doi: 10.31577/cai_2022_5_1240
Haoran Gao, Zhijun Ding, Meiqin Pan
pp. 1260–1283, doi: 10.31577/cai_2022_5_1260
Houda Hamrouche, Allaoua Chaoui, Smaine Mazouzi
pp. 1284–1309, doi: 10.31577/cai_2022_5_1284
Chengzong Li, Yongyao Li, Yufeng Chen, Naiqi Wu, Zhiwu Li, Pengyu Ma, Husam Kaid
pp. 1310–1336, doi: 10.31577/cai_2022_5_1310
Nikola Stevanović
pp. 1337–1357, doi: 10.31577/cai_2022_5_1337
Mafaz Alanezi, Basim Mahmood
pp. 1358–1382, doi: 10.31577/cai_2022_5_1358
Zhixin Zhang, Shuhao Jiang, Xuhua Pan
pp. 1383–1400, doi: 10.31577/cai_2022_5_1383