Content 4/2022

Vol. 41, 2022, No. 4

This number contains 10 articles.

Babak Rahi, Man Qi
pp. 905–930, doi: 10.31577/cai_2022_4_905
Ruslan Pacevič, Arnas Kačeniauskas
pp. 931–956, doi: 10.31577/cai_2022_4_931
Lesia I. Mochurad
pp. 957–980, doi: 10.31577/cai_2022_4_957
Esraa Faisal Malik, Khai Wah Khaw, XinYing Chew
pp. 981–1001, doi: 10.31577/cai_2022_4_981
Karam Gouda, Gyöngyi Bujdosó, Mosab Hassaan
pp. 1002–1024, doi: 10.31577/cai_2022_4_1002
Jian Song, Dongming Xiang, Guanjun Liu, Leifeng He
pp. 1025–1053, doi: 10.31577/cai_2022_4_1025
Erjing Bai, Man Qi, Wenjing Luan, Peng Li, Yuyue Du
pp. 1054–1077, doi: 10.31577/cai_2022_4_1054
Xindong Wang, Wei Liu, Zhaochuang Ou, Chun Yan, Man Qi, Wenli Jia
pp. 1078–1113, doi: 10.31577/cai_2022_4_1078
Jithendra Thandra, S. Sharief Basha
pp. 1114–1135, doi: 10.31577/cai_2022_4_1114
Muhammed Kotan, Cemil Öz, Mehmet Recep Bozkurt
pp. 1136–1156, doi: 10.31577/cai_2022_4_1136