Content 6/2022

Vol. 41, 2022, No. 6

This number contains 10 articles.

Zhaohui Zhang, Jiawei Hu, Lina Ma, Ruoxuan Pei, Pengwei Wang
pp. 1401–1424, doi: 10.31577/cai_2022_6_1401
Dorcas Dachollom Datiri, Maozhen Li
pp. 1425–1445, doi: 10.31577/cai_2022_6_1425
Hualin Yang, Yuanzheng Jiang, Wenxue Nie, Fang Deng, Maozhen Li
pp. 1446–1464, doi: 10.31577/cai_2022_6_1446
Pengwei Wang, Yuying Zhao, Hengdi Huang, Zhaohui Zhang
pp. 1465–1490, doi: 10.31577/cai_2022_6_1465
Jianguo Pan, Huan Li, Jiajun Teng, Qin Zhao, Maozhen Li
pp. 1491–1509, doi: 10.31577/cai_2022_6_1491
Meizi Li, Xue Li, Ya Zhang, Jianguo Pan, Ru Yang
pp. 1510–1540, doi: 10.31577/cai_2022_6_1510
Sidra Kanwal, Samabia Tehsin, Shahela Saif
pp. 1541–1562, doi: 10.31577/cai_2022_6_1541
Ningchen Fu, Qin Zhao, Yaru Miao, Bo Zhang, Dong Wang
pp. 1563–1588, doi: 10.31577/cai_2022_6_1563
Yusera Farooq Khan, Baijnath Kaushik, Bilal Ahmed Mir
pp. 1589–1624, doi: 10.31577/cai_2022_6_1589
Shaowu Zhu, Haichun Sun, Hanying Jian
pp. 1625–1647, doi: 10.31577/cai_2022_6_1625