Content 6/2023

Vol. 42, 2023, No. 6

This number contains 10 articles.

Zhaohui Zhang, Siting Huang, Chaochao Hu, Pengwei Wang
pp. 1281–1304, doi: 10.31577/cai_2023_6_1281
Yao Chen, Si Chen, Jian-Hui Li
pp. 1305–1338, doi: 10.31577/cai_2023_6_1305
Hao Pan, Shaopeng Guan, Xiaoyan Zhao, Yuewei Xue
pp. 1339–1359, doi: 10.31577/cai_2023_6_1339
Meryem Barik, Imad Hafidi, Yassir Rochd
pp. 1360–1377, doi: 10.31577/cai_2023_6_1360
Taoufik Saidani, Refka Ghodhbani, Ahmed Alhomoud, Mohamed Ben Ammar
pp. 1378–1403, doi: 10.31577/cai_2023_6_1378
Yi Ding, Xiangru Lyu, Liuyang Yan, Lan Rong, Keyang Cheng
pp. 1404–1427, doi: 10.31577/cai_2023_6_1404
Maruthavani Elankannan, Shantharajah Sinnasamy Periyasamy
pp. 1428–1444, doi: 10.31577/cai_2023_6_1428
Yuxi Ban, Yuwei Liu, Zhengtong Yin, Xuan Liu, Mingzhe Liu, Lirong Yin, Xiaolu Li, Wenfeng Zheng
pp. 1445–1470, doi: 10.31577/cai_2023_6_1445
Milica Milivojević Danas, Milena Bogdanović
pp. 1471–1490, doi: 10.31577/cai_2023_6_1471
Wei Dang, Ligao Cai, Mingzhe Liu, Xiaolu Li, Zhengtong Yin, Xuan Liu, Lirong Yin, Wenfeng Zheng
pp. 1491–1517, doi: 10.31577/cai_2023_6_1491